We spreken met Alex Bos en Krista de Haas. Zij zijn de controller en operationeel directeur bij Zo Veilig én klant bij Enbition. Zo Veilig zet zich in om in een snel veranderende wereld zoveel mogelijk particulieren en bedrijven 24/7 een veilig én comfortabel gevoel te bezorgen. Dit doen zij door hen te ontzorgen waar mogelijk met flexibele beveiligingsoplossingen en diverse domotica producten. Wij stellen Alex en Krista drie vragen over de samenwerking met Enbition.

Kunnen jullie iets vertellen over de start van onze samenwerking?

Alex: “De financiële administratie werd altijd intern verzorgd door drie medewerkers. Toen er veranderingen ontstonden in dit team, moesten we kiezen: nieuwe medewerkers aannemen of de administratie outsourcen. Al snel kozen we voor dat laatste en gingen we de samenwerking met Enbition aan.”

Krista: “De reden dat wij voor outsourcing hebben gekozen, is zodat wij als bedrijf zo flexibel mogelijk blijven. Hierdoor beperken we onze risico’s als het aankomt op fluctuaties in de markt. De competitie in deze markt is groot, daarom is het van belang dat wij ons focussen op onze core business. Extra personeel zorgt ook voor extra werk als het aankomt op begeleiding en management. Met outsourcing is dit niet het geval.”

“Er is een vorm van continuïteit ontstaan die we voorheen niet hadden.”

Wat zijn de voordelen van het werken met Enbition?

Alex: “Op dit moment is alle administratie overgedragen aan Enbition. Ik krijg nu meer tijd om mijn eigen taken uit te voeren, omdat de boekhouding niet meer op mijn schouders rust. Ook heeft Enbition alle processen op papier gezet, waardoor het intern nog overzichtelijker is geworden hoe processen verlopen.”

Krista: “Daarnaast is er een vorm van continuïteit ontstaan die we voorheen niet hadden. We hoeven ons geen zorgen te maken over afwezigheid bij ziekte, zwangerschap of door andere capaciteitsontwikkelingen. De verantwoordelijkheden liggen nu bij Enbition en we kunnen erop vertrouwen dat zij het werk tijdig en juist afronden. Wat voor mij echt een groot voordeel is, is dat Tjitze gebruik maakt van zijn eigen ondernemerservaring. Hij adviseert daardoor altijd organisatiebreed op het moment dat ik een vraag stel.”

Wat zou je in de toekomst graag nog zien gebeuren in jullie samenwerking?

Alex: “Ik kijk uit naar het advies van Enbition hoe we werkzaamheden verder kunnen verbeteren of efficiënter kunnen maken. Dat kan natuurlijk, naast de administratieve werkzaamheden, ook gaan over onze diensten. Zo hebben ze bijvoorbeeld al andere software aangeraden om facturen te importeren, zodat deze soepeler communiceert met de andere programma’s die we gebruiken.”

Krista: “Ik vind het inderdaad ook erg prettig dat Enbition met je meekijkt naar de hele organisatie en niet alleen naar de administratie. Zo weet ik dat zij in de toekomst zelf ook verbeterpunten zullen signaleren. Verder ben ik erg benieuwd hoe we processen kunnen optimaliseren. Enbition heeft veel ervaring met programma’s als Exact Online en Salesforce en ik ben erg benieuwd hoe we die ervaring voor onze organisatie kunnen gaan inzetten.