Populytics: van razendsnelle groei naar rust en overzicht door projectcontrol

In slechts acht maanden tijd de bedrijfsdoelstellingen voor de eerste vijf jaar al halen is een indrukwekkende prestatie. Dit is precies wat Populytics heeft bereikt. Dit roept tegelijkertijd ook de vraag op: hoe behoud je controle over je projecten bij een dergelijk snelle groei? Dit blog duikt dieper in de succesvolle aanpak van Populytics en biedt inzichten voor andere dienstverlenende bedrijven.

 

Populytics: Innovatie en Participatie

Populytics is ontstaan uit en universitair onderzoek en heeft sindsdien niet stilgezeten. Het bedrijf past een innovatieve methodiek toe om burgers beter te betrekken bij de besluiten die de overheid neemt. Door de inzet van de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) kunnen burgers digitaal plaatsnemen op de stoel van ministers, politici en andere besluitvormers. Zij doorleven een vraagstuk en adviseren de besluitvormers. Zo worden burgers effectief betrokken bij overheidsbeslissingen. Shira Hollanders, directeur van Populytics, legt uit: “Ons doel is om de stem van de burger echt te laten meetellen. Met onze methodiek kunnen we complexe beslissingen op een begrijpelijke manier presenteren en zinvolle participatie mogelijk maken.”

Rustiger vaarwater

Sinds de oprichting eind 2020 is Populytics snel gegroeid. “Na vijf maanden ben ik volledig ingestapt en mede-eigenaar geworden van het bedrijf, en inmiddels hebben we 14 personen in dienst, waarvan 12 in het onderzoeksteam,” vertelt Shira. “Onze klanten zijn voornamelijk ministeries, provincies en gemeenten. We zitten nu in wat rustiger vaarwater, wat ook onze wens was. We hoeven niet meer in hetzelfde razende tempo door te gaan als de afgelopen jaren.”

Naast overheidsinstanties richt Populytics zich nu ook op het bedrijfsleven als nieuwe doelgroep, om medewerkers te betrekken bij beslissingen die hen raken. “We blijven ambitieus”, voegt Shira toe.


Van weinig inzicht naar rust en overzicht

Aan het begin van hun reis hadden Shira en haar team weinig inzicht in financiën en een arbeidsintensieve boekhouding. Dit veranderde snel toen ze in het voorjaar van 2021 kennismaakten met Enbition. “Tjitze van Enbition heeft ons geholpen om onze boekhouding grotendeels te automatiseren, en om structuur aan te brengen in onze financiële planning en projectbeheer. Dat gaf ontzettend veel rust” zegt Shira. Daaraan voegt Tjitze van Enbition toe: “Vanuit passie een onderneming starten is natuurlijk fantastisch, maar voor de lange termijn is het wel nodig om goede controle te hebben op projecten. Enerzijds om de kosten te beheersen en resultaten te monitoren, daarnaast om tevreden klanten en medewerkers te behouden, maar bovenal: je wilt graag winst maken!”

Shira Hollanders

Controle over projecten

Hoe zorg je als consultancy bedrijf dat je controle houdt over je projecten? Tjitze geeft drie tips:

  1. Monitor projecten al vanaf de leadfase. Je eerste gesprek met een lead is al de start van het project. Hoe groot is de deal, hoeveel tijd mag je eraan besteden, heeft de klant budget, etc. Neem ook de financiële doelstellingen van een project vanaf het begin mee zodat je hier later niet door wordt verrast.
  2. Maak één persoon verantwoordelijk voor het project. Deze persoon moet rapporteren over alles, inclusief financiën. Dit noemen we project control. Ook al voert deze persoon niet alle taken zelf uit, hij of zij houdt wel het totaaloverzicht.
  3. Stel duidelijke doelstellingen voor marges en resultaten. Hoeveel marge wil je maken op een project? Vind je dat je altijd 10% of 30% moet maken? Duidelijke doelstellingen zijn essentieel voor goed projectmanagement: maak ze meetbaar.

 

Doelstellingen delen

Een belangrijk element om je hele organisatie op éen lijn te krijgen, is het kenbaar maken van je doelstellingen binnen de organisatie. Tjitze licht toe: “Populytics heeft dit goed gedaan door Objective en Key Results methodiek toe te passen. Door doelstellingen te stellen, regelmatig te meten en te controleren. Ze delen hun doelstellingen ook met de hele organisatie, zo is iedereen op de hoogte en betrokken om aan het gezamenlijke doel te werken.”.

 

Enbition past hun werkwijze op jou aan

“Enbition is een toegankelijke en pragmatische organisatie,” vertelt Shira. “Ze kijken naar de fase van jouw bedrijf en passen hun werkwijze daarop aan. Ze denken flexibel mee en dat is prettig.”

Wil je ervaren wat Enbition voor jou kan betekenen op het gebied van project control? Neem contact op met Tjitze!

 

 


Subsidies: financiële impuls of administratieve nachtmerrie?

Subsidies: financiële impuls of administratieve nachtmerrie?

Hoe laat je je start-up of mkb-bedrijf groeien? Juist, met de nodige financiële brandstof. Er bestaan verschillende mogelijkheden om de opstartfase van je onderneming te financieren. Maar ook wanneer je bedrijf toe is aan doorontwikkeling en groei, kun je aanspraak maken op subsidies.

De rode draad door alle subsidies is dat je deze niet alleen moet aanvragen, maar ook verantwoorden. Het proces hiervoor kan behoorlijk complex zijn, afhankelijk van het type subsidie. We geven je een kort overzicht van de meeste bekende mogelijkheden, voor tips voor jouw bedrijf kun je altijd contact met ons opnemen!

 

1. Binnenhalen: Technologische Innovatie en Duurzaamheid

Een van de meest bekende subsidies is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze subsidie streeft ernaar technologische innovatie te stimuleren door bedrijven en zelfstandigen tegemoet te komen in de loonkosten van werknemers. De WBSO subsidie geeft een korting op de loonheffing die je betaalt voor je personeel wat in dienst is. Deze subsidie is dan ook alleen interessant als je personeel hebt. 

Voor bedrijven die zich richten op duurzaamheid zijn er ook verschillende subsidies beschikbaar. Denk hierbij aan SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie), MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

 

2. Aanpakken: Innovatieve subsidiekansen

Hoewel het een inspanning vergt, kunnen goed gekozen subsidies een aanzienlijke impact hebben op je bedrijfsfinanciën. Zo is er bijvoorbeeld MIT (MKB-innovatiestimulering Topsectoren): Deze subsidie kent verschillende regelingen, waaronder MIT-Haalbaarheid en MIT-R&D-Samenwerking.

Een andere optie is de Innovatiebox, die verlaging geeft op vennootschapsbelasting voor winsten uit innovatieve activiteiten. Let wel, dit geldt alleen voor de winsten die voortkomen uit S&O (Speur- en Ontwikkelingswerk) activiteiten. Deze subsidie geldt dan ook alleen voor partijen die ook een WBSO beschikking hebben.

Als bedrijf kun je ook bij een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) terecht voor financiële ondersteuning en subsidieprogramma's die gericht zijn op regionale ontwikkeling. Hiervoor kun je bijvoorbeeld terecht bij Innovation Quarter, Impuls Zeeland of Kansen voor West. Via deze ROMs kun ook een aanvraag doen van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). EFRO financiert projecten die gericht zijn op het verminderen van economische ongelijkheden en het stimuleren van duurzame ontwikkeling in verschillende regio's.

Deze subsidies hebben meer verplichtingen dan eerdergenoemde subsidies, ze worden eigenlijk gezien als staatssteun. Je kunt subsidies in dit geval dan ook niet stapelen. Het loont vaak wel de moeite om de mogelijkheden te verkennen en te benutten.

 

3. Investeren: Europese subsidies

Europese subsidies zijn vaak complex, maar met de juiste begeleiding kunnen ze aanzienlijke voordelen opleveren. Denk aan programma's zoals Horizon Europe, dat gericht is op het stimuleren van onderzoek en innovatie en waar veel mogelijkheden liggen voor innovatieve bedrijven.

Waar moet ik op letten?
Het is van essentieel belang om goed voorbereid te zijn. Een aanvraag indienen is één ding, maar wanneer erom wordt gevraagd, moet je ook in staat zijn om de verantwoording correct af te handelen. Bart deelt zijn ervaring: “Ik zie dat er soms gedacht wordt: dat doen we achteraf wel’, of ‘we hebben alles wel inzichtelijk’. Als dan blijkt dat de gegevens achteraf op een ander manier gerapporteerd moeten worden, kan dat voor problemen zorgen. Het risico lijkt misschien klein maar impact kan gigantisch zijn”.

Bij Enbition begrijpen wij subsidies. Wij denken vooraf mee en zorgen dat je administratie op de juiste manier is ingericht. Niet met ingewikkelde systemen, maar met simpele pragmatische oplossingen. We houden je gegevens up-to-date, zodat je waar nodig kunt bijsturen. We zorgen voor een makkelijke rapportage, zodat jij alles op de juiste manier kunt verantwoorden. Neem vrijblijvend contact op voor een deskundig advies op maat.


start up basics administratie

De 7 basics voor jouw start-up!

Denk je erover om je eigen business te starten of ben je al even op weg en wordt het tijd om een (financiële) professionaliseringsslag te maken? Wij geven je 7 tips!

 

1. Start met duidelijke bedrijfsdoelstellingen.

Bij het vaststellen van je bedrijfsdoelen kijk je niet alleen naar de totale omzet, maar specificeer ook andere zaken zoals of je 10% of 30% winst moet maken op een (gemiddeld) project. Daarnaast is het van belang om verder te kijken dan alleen winstmarges. Denk bijvoorbeeld ook na over wat voor cultuur wil je hebben in jouw organisatie, hoe dat eruitziet en hoe je weet of je die cultuur behaald hebt. Probeer alle doelen die je hebt meetbaar te maken. Alleen zo kun je de voortgang en resultaten inzichtelijk krijgen!

 

2. Zorg dat iedereen binnen je bedrijf je bedrijfsdoelstellingen kent.

Iedereen draagt zijn steentje bij aan de doelstellingen, niet alleen het management. Je kunt methoden zoals OKR (Objectives and Key Results) gebruiken om dit te faciliteren. Zorg ervoor dat je je bedrijfsdoelstellingen met regelmaat met het hele team deelt, zodat iedereen op de hoogte is van de koers. Betrek elke afdeling actief bij het streven naar de bedrijfsdoelen. Zorg ervoor dat elke afdeling meedenkt over hun rol in het behalen van het totaalresultaat. Hoe draagt jouw afdeling bij aan de bedrijfsdoelen, en hoe ga je de voortgang meten?

 

3. Maak je marges per categorie apart inzichtelijk.

Komen jouw inkomsten uit productverkoop, consultancy, abonnementen of andere diensten? Zorg ervoor dat je de omzet en kosten per categorie in kaart brengt zodat je een brutomarge overhoudt. Deze bruto-marges bieden inzicht in de winstgevendheid van elke categorie. Zo zie je meteen of bepaalde categorie eigenlijk een kostenpost blijkt te zijn, die onderaan de streep wordt gecompenseerd door wel winstgevende categorieën.

 

4. Meet met regelmaat.

Plan wekelijks, maandelijks of in ieder geval regelmatig een meetmoment. Kijk of je bedrijfsdoelstellingen, inclusief de financiële doelstellingen zijn behaald. De meetfrequentie is afhankelijk van je bedrijf en wat effectief is voor jou, maar zorg ervoor dat je consistent blijft meten.

 

5. Verzorg een simpele rapportage.

Je wilt dat iedereen in je bedrijf meewerkt aan de doelstellingen, dus zorg dan ook voor een rapportage die voor iedereen te begrijpen is. Maak de rapportages transparant en voor iedereen te delen. Dit vereenvoudigt de communicatie en samenwerking.

 

6. Maak één persoon verantwoordelijk.

Zorg dat er één verantwoordelijke is voor de rapportage en controle. Deze persoon hoeft niet per se zelf de administratie te doen, maar houdt wel het totaaloverzicht van de voortgang, inclusief alle inkomsten en uitgaven (van een project).

 

7. Heroverweeg je kosten met regelmaat

Sommige kosten zijn logisch in de start van je bedrijf, maar niet meer op langere termijn. Zoals abonnementen die eigenlijk niet meer nodig zijn, maar nog wel doorlopen. Door met regelmaat te kijken naar de algemene kosten zorg je ervoor dat je scherp aan de wind blijft varen.

 

Wil je grip krijgen op jouw financiën maar lukt het niet om er tijd voor te maken? Wij helpen je natuurlijk graag!


'Met de voeten in de klei en gewoon gaan doen!' – Maak kennis met Jerry

Zelf ondernemen, betrokken zijn bij verschillende ondernemers en hun organisaties verder brengen. Na bijna 20 jaar in dienst bij dezelfde werkgever, hoefde Jerry Rozenbrand niet lang na te denken. Hij sprong in het diepe en ging aan de slag bij Enbition.

“Twintig jaar geleden was Robert degene die mij aannam bij mijn vorige werkgever. Afgelopen jaar kreeg ik van hem een berichtje op LinkedIn, of ik toevallig iemand in mijn netwerk wist die het leuk zou vinden om met Enbition mee te ondernemen.” Het zette Jerry aan het denken. “Ik ben vervolgens met Robert en Tjitze in gesprek gegaan. Ik was zelf iemand die bij Enbition aan de slag wilde!”.

Samen ondernemen

“Met elkaar ondernemen vind ik heel leerzaam. Ik heb veel ervaring in accountancy en control, maar minder met het ondernemen zelf. Van de ondernemerservaring van Tjitze en Robert kan ik veel leren en heb ik in korte tijd al een mooie groei mogen maken. Door deze stap kan ik me ook beter in mijn klanten verplaatsen, ik weet nu beter waar een ondernemer allemaal tegenaan loopt.”

Jerry had in de afgelopen jaren wel vaker gedacht om voor zichzelf te starten, maar zag toch nog wat beren op de weg. Zakelijk, praktisch, financieel, mentaal, er was toch altijd iets wat hem tegenhield. Jerry: “Ik ben van nature best een controlefreak. Een training volgen om mijn onbewust potentieel te bereiken is iets wat mij enorm heeft geholpen. Daardoor heb ik geleerd om in actie te komen. Nu ben ik iemand die zegt: hup, gewoon gaan doen!”.

Geen verrassing

Vroeger op school was Jerry blij met vakken als wiskunde en handelseconomie, dus dat hij in de accountancy is gaan werken is niet heel verrassend. Van werken voor een van de ‘Big Four’ tot opdrachten voor Ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft hem een uitgebreide kennis en zeer diverse ervaring opgeleverd in de accountancy. “Nu heb ik leuke en diverse klanten in mijn portfolio en kan ik hen vooruithelpen dankzij deze brede ervaring. Ik vind het opbouwen van een duurzame relatie belangrijk zodat ik bedrijven langdurig kan helpen bij hun doelen en groei”.

 

 

Pionieren

De week begint voor Jerry met een kantoordag, hij stapt het liefst zo vroeg mogelijk de auto in en eet onderweg zijn boterham. Jerry: “Op maandag plannen we alle interne overleggen, omdat iedereen dan aanwezig is. Daarnaast werk ik momenteel op woensdag altijd bij een klant op locatie. De afwisseling tussen locaties en rustig thuiswerken, 1 klant of 4 klanten op een dag helpen, maakt dit werk voor mij erg leuk.”. Wat hij het leukst vindt aan zijn werk? “Het pionieren, nieuwe dingen structureren, orde in de (financiële) chaos scheppen is wat ik het liefst doe. Dit kan alleen door eerst zelf met je voeten in de klei te staan, bij het begin beginnen en alle administratieve taken uitvoeren. Dan krijg je het snelst inzicht en zie je waar verbeteringen mogelijk zijn!”.

Lijkt het je leuk om ook bij Enbition te werken? Kijk dan bij onze vacatures


Maak kennis met Bart: 'Ik houd wel van die gas-erop mentaliteit'

Met een opleiding als registeraccountant en ruim tien jaar ervaring als controller in de publieke sector besloot Bart van der Hoorn de overstap naar Enbition te wagen. Nu werkt hij voornamelijk met start-ups en scale-ups, een wereldje met over het algemeen iets meer tempo. En hoe bevalt dat?

“Dat tempo is iets wat ik wel miste aan werken in de publieke sector. Werken met ondernemers geeft toch een heel andere dynamiek. Ik houd wel van die ‘gas erop’-mentaliteit”, vertelt Bart.

Niet te veel routine

Inmiddels heeft Bart tientallen klanten onder zijn beheer. Hij regelt dat de administraties up-to-date lopen, zorgt dat periodieke rapportages juist en volledig zijn, stelt jaarrekeningen op en regelt belastingaangiftes. Bart moet lachen als hij erover vertelt: “Het klinkt misschien raar -gezien mijn werkveld in de accountancy-, maar ik houd dus helemaal niet zo van die routinematige klussen. Ik krijg juist echt energie van zaken voor een nieuwe klant onderzoeken, organiseren en implementeren. Bij Enbition heb ik de ruimte om met mijn klanten mee te groeien en mee te denken, dat houdt het werk voor mij uitdagend”.

Anders dan gemiddeld

Met zijn uitgebreide ervaring, vaste opdrachtgevers en interessante ZZP-salaris in de publieke sector, kun je je afvragen hoe het Enbition is gelukt hem te verleiden naar een ander carrièrepad. Bart licht zijn keuze graag toe: “Enbition is wel echt anders dan een gemiddeld accountancykantoor. We onderscheiden ons bijvoorbeeld door echt gespecialiseerd te zijn in controlling. Als in: we zorgen dat je administratie iedere week up-to-date is, zodat we altijd verschillende aspecten van de bedrijfsvoering kunnen inzien en bijsturen. Hier staan we echt naast de ondernemer en kunnen we hen actueel advies geven, gevraagd of ongevraagd. Dit meedenken in het ondernemerschap om start-ups en scale-ups zo goed mogelijk vooruit te helpen, is wat het werk echt leuk maakt”.

 

 

Secretaris-generaal

Diverse klanten hebben al gebruik gemaakt van de kennis die Bart in huis heeft over het aanvragen van subsidies en het binnenhalen van investeerders. Maar als hij een dag een compleet andere baan zou mogen hebben, zou hij er wat beslissingen doorheen jassen als minister-president of secretaris-generaal van de Verenigde Naties. “Of juist iets met mijn handen doen. Ik ben niet zo’n klusser maar een dag in de buitenlucht met je handen werken zou ook welkom zijn voor de afwisseling”, voegt hij eraan toe.

Workation

Afsluitend vragen we Bart wat hij nog graag zou bereiken in de toekomst: “Binnen het team van Enbition mijn kwaliteiten inzetten zodat we gezamenlijk de klant echt optimaal kunnen bedienen.”. Bart denkt even na en vult dan snel aan: “Ik zou ook graag een aantal jaar in het buitenland wonen! Zuid-Afrika of Zuidoost-Azië bijvoorbeeld. Vorig jaar ben ik met mijn vrouw en twee jonge kinderen een paar maanden in Zuid-Afrika verbleven voor een workation. De kindjes naar school, wij aan het werk en elke minuut vrije tijd was vakantie. Het was fantastisch!”.

 

Lijkt het je leuk om ook bij Enbition te werken? Kijk dan bij onze vacatures


Teveel te doen, te weinig tijd? 

Na jarenlang betrokken te zijn geweest bij verschillende start-ups en scale-ups is er één ding wat er telkens weer terugkwam; gebrek aan tijd! Zodra je onderneming begint te groeien en de eerste tekenen van succes zichtbaar worden, zijn de administratie en ondersteunende processen het eerste slachtoffer van dit succes! En dit terwijl deze essentieel zijn om weer verder te kunnen groeien.

Vanuit die ervaring ontwikkelden wij het administratieve stappenplan waarmee we andere ondernemers ondersteunen in een fundamenteel belangrijk onderdeel van een startup: de backbone van je organisatie!

De scan

Voordat we een traject starten met een nieuwe klant, voeren we eerst een scan uit. We komen een dag naar je bedrijf om een zo goed mogelijk beeld van je business te krijgen. We spreken met relevante personen, kijken hoe jouw processen zijn georganiseerd, welke mate van automatisering je al hebt toegepast en welke zaken écht belangrijk zijn voor jouw business!

Het advies

Na de scan geven we je een uitgebreid advies over welke processen en procedures beter en sneller kunnen. En als je wilt, voeren we dit advies ook voor je uit. Waarom? Een advies schrijven is één ding, maar de adviezen vervolgens uitrollen binnen je bedrijf is een project op zich. En daar heb jij gewoonweg geen tijd voor. Handig dus voor jou, want aan het einde van de rit heb jij een efficiënter georganiseerde administratie. Maar ook handig voor ons, want wij kunnen je in het vervolgtraject efficiënter (én goedkoper!) ondersteunen.

Het vervolg

Je administratie staat nu als een huis, maar dan komt het échte werk. Het werk dat dagelijks, maandelijks en jaarlijks terugkomt. Dit kun je zelf doen. Daar heb je wellicht ook al ervaring mee, maar jij hebt andere taken om je op te richten, toch?! En dat is waar wij in beeld komen. Wij worden jouw ‘medewerker’ die ervoor zorgt dat jij altijd alles op orde hebt. We komen deels bij jou op kantoor werken, deels op afstand. We zorgen dat alle cijfers in een dashboard inzichtelijk zijn, qua capaciteit kunnen we altijd met je mee schalen, we bewaken het proces en leggen je af en toe wat adviezen en nieuwe ideeën voor. Nice toch?!

Dus! Heb jij geen zin meer in de stress die administratie met zich meebrengt, heb je geen zicht meer op al je kosten of ben je het helemaal beu dat je duizenden euro’s moet betalen aan een accountant die je verder nooit ziet of spreekt? Laten we dan eens een kop koffie doen.


Zo Veilig over de samenwerking met Enbition

We spreken met Alex Bos en Krista de Haas. Zij zijn de controller en operationeel directeur bij Zo Veilig én klant bij Enbition. Zo Veilig zet zich in om in een snel veranderende wereld zoveel mogelijk particulieren en bedrijven 24/7 een veilig én comfortabel gevoel te bezorgen. Dit doen zij door hen te ontzorgen waar mogelijk met flexibele beveiligingsoplossingen en diverse domotica producten. Wij stellen Alex en Krista drie vragen over de samenwerking met Enbition.

Kunnen jullie iets vertellen over de start van onze samenwerking?

Alex: “De financiële administratie werd altijd intern verzorgd door drie medewerkers. Toen er veranderingen ontstonden in dit team, moesten we kiezen: nieuwe medewerkers aannemen of de administratie outsourcen. Al snel kozen we voor dat laatste en gingen we de samenwerking met Enbition aan.”

Krista: “De reden dat wij voor outsourcing hebben gekozen, is zodat wij als bedrijf zo flexibel mogelijk blijven. Hierdoor beperken we onze risico’s als het aankomt op fluctuaties in de markt. De competitie in deze markt is groot, daarom is het van belang dat wij ons focussen op onze core business. Extra personeel zorgt ook voor extra werk als het aankomt op begeleiding en management. Met outsourcing is dit niet het geval.”

“Er is een vorm van continuïteit ontstaan die we voorheen niet hadden.”

Wat zijn de voordelen van het werken met Enbition?

Alex: “Op dit moment is alle administratie overgedragen aan Enbition. Ik krijg nu meer tijd om mijn eigen taken uit te voeren, omdat de boekhouding niet meer op mijn schouders rust. Ook heeft Enbition alle processen op papier gezet, waardoor het intern nog overzichtelijker is geworden hoe processen verlopen.”

Krista: “Daarnaast is er een vorm van continuïteit ontstaan die we voorheen niet hadden. We hoeven ons geen zorgen te maken over afwezigheid bij ziekte, zwangerschap of door andere capaciteitsontwikkelingen. De verantwoordelijkheden liggen nu bij Enbition en we kunnen erop vertrouwen dat zij het werk tijdig en juist afronden. Wat voor mij echt een groot voordeel is, is dat Tjitze gebruik maakt van zijn eigen ondernemerservaring. Hij adviseert daardoor altijd organisatiebreed op het moment dat ik een vraag stel.”

Wat zou je in de toekomst graag nog zien gebeuren in jullie samenwerking?

Alex: “Ik kijk uit naar het advies van Enbition hoe we werkzaamheden verder kunnen verbeteren of efficiënter kunnen maken. Dat kan natuurlijk, naast de administratieve werkzaamheden, ook gaan over onze diensten. Zo hebben ze bijvoorbeeld al andere software aangeraden om facturen te importeren, zodat deze soepeler communiceert met de andere programma’s die we gebruiken.”

Krista: “Ik vind het inderdaad ook erg prettig dat Enbition met je meekijkt naar de hele organisatie en niet alleen naar de administratie. Zo weet ik dat zij in de toekomst zelf ook verbeterpunten zullen signaleren. Verder ben ik erg benieuwd hoe we processen kunnen optimaliseren. Enbition heeft veel ervaring met programma’s als Exact Online en Salesforce en ik ben erg benieuwd hoe we die ervaring voor onze organisatie kunnen gaan inzetten.


De overgang van 2020 naar 2021 soepel laten verlopen. Een paar tips!

Het einde van het jaar is een drukke tijd, zowel privé als zakelijk. Enerzijds door de feestdagen en anderzijds omdat veel mensen voor het einde van het jaar graag nog dingen afmaken. We maken ons op voor de zakelijke afronding van het jaar 2020. Of je als bedrijf hinder ondervindt van corona of niet, de acties om het jaar af te sluiten blijven hetzelfde.

In dit blog geeft Levi je tips om je als ondernemer zo goed mogelijk voor te bereiden op de afsluiting van dit jaar. Zodat je 2020 met een gerust hart achter je kunt laten en goed voorbereid het nieuwe jaar in gaat.

“Nu ligt het nog vers in je geheugen en zit je er nog midden in.”

Wacht niet tot het maken van de jaarrekening

Wanneer in de eerste maanden van het nieuwe jaar de jaarrekening opgesteld moet worden, word je als ondernemer vaak geconfronteerd met administratieve vragen die opgehelderd moeten worden. Nu ligt het nog vers in je geheugen en zit je er nog midden in. Investeringen die gedaan zijn in kaart brengen, verdachte creditcardbetalingen ophelderen, kwijtgeraakte bonnetjes opzoeken… Noem maar op. Hoe eerder je hieraan begint, hoe meer orde je creëert en daarmee grip op je bedrijf behoudt. Wanneer je december gebruikt om de stukken voor de jaarrekening te verzamelen heb je in januari alles overzichtelijk klaarstaan om te beginnen aan 2021.

Wat je in december kunt doen…

Wat ik heel vaak zie, is dat ondernemers vergeten om openstaande debiteuren te bellen. Wanneer je dit regelmatig doet, creëer je een gelijkmatige inkomstenstroom. Het is heel zinvol om begin december alvast rond te bellen om voor het eind van het jaar nog diverse uitbetalingen op gang te brengen. Zo komt je liquiditeit niet onder druk te staan en kun je beter plannen voor 2021.

Let er verder op dat de declaraties van je personeel verwerkt en uitbetaald zijn en dat de kosten die je nu op tussenrekeningen hebt staan uitgezocht zijn.

Daarnaast, factureer je omzet in december op tijd. En zorg dat je inkoopfacturen op tijd ingeboekt worden. Dan kun je ook de btw op tijd aangeven en terugvragen.

Voor al deze dingen geldt eigenlijk: hoe sneller, hoe beter. Aan het einde van het jaar doe je jezelf echt een plezier door het niet door te schuiven naar 2021.

“Hoe sneller, hoe beter.”

2021

En voor 2021? Zeker nu er vaccins in aantocht zijn, kan er veel gaan schuiven. Ik denk dat er weer veel kansen liggen als de markt straks weer volledig opengaat. Ik zou zeggen: wordt je bedrijf geraakt door de coronacrisis? Wacht nog even met investeren. Kijk nog een paar maanden aan hoe het jaar gaat verlopen. Heb je geen last van de coronacrisis? Dan is nu het moment om te investeren. Misschien wel vooral in menselijk kapitaal. Door de afgelopen maanden zijn er meer mensen op zoek naar een baan en daar kun je als bedrijf van profiteren.

Goede kerstdagen gewenst en tot horens in 2021


Blog_grip op jouw bedrijf

Grip op jouw bedrijf

Heb jij het idee dat je grip hebt op je financiën of ben je er tijdens de corona crisis achter gekomen dat je te weinig inzicht hebt in je cijfers?! LET OP: Grip op de financiën van jouw bedrijf was nog nooit zo belangrijk als nu!

Om ervoor te zorgen dat jij meer regie krijgt over jouw bedrijf, hebben wij een standaard dashboard ontwikkeld in #PowerBI gekoppeld aan Exact Online. Dit geeft jou realtime inzicht in je cijfers! Door inzicht te geven in de data die voor jou belangrijk is, ontlasten we jou en geven we je meer grip op je financiën. Heb jij ook weer tijd over om te doen waar je goed in bent!

Dashboard Enbition

Je kunt het dashboard trouwens ook delen, met bijvoorbeeld je investeerder of andere stakeholders. Zo heb je direct alles inzichtelijk voor de betrokken partijen. Wat wil je nog meer?!

Benieuwd hoe zo’n dashboard er voor jou uit komt te zien? We komen graag een keer langs om de belangrijkste variabelen voor jouw organisatie vast te stellen en het dashboard te demonstreren.

Bel gerust even met Tjitze voor een afspraak → +31 70 221 00 17


https://enbition.nl/

Hallo! Wij stellen ons even voor.

Zoals je wellicht al op onze website gelezen hebt, zijn wij Enbition! But let’s get human! We vinden het wel zo netjes om onszelf even persoonlijk voor te stellen.

We willen jou uitgebreid vertellen over onze diensten en wat we precies doen, maar eerlijk is eerlijk… mensen doen business met mensen. Daarom geven we je in dit blog een kleine sneakpeak in het team, zodat we elkaar al wat beter leren kennen. Alhoewel, je leert ons kennen… als we jou willen leren kennen moet je toch echt even op die contact knop onderaan dit blog klikken!

Levi

Als je het over stereotypes in de controlling hebt, dan moet je niet bij Levi zijn. Deze muziekmakende jonge hond is niet gebaat bij ‘the old fashioned ways’ binnen de controlling. Hij heeft een sterke ondernemersgeest en kan zijn persoonlijke benadering fantastisch combineren met de cijfers op zijn scherm.

Leeftijd: 29
Fun fact: Hij volgde naast een master control in Nederland ook een muziekopleiding in Engeland.
Kracht: Hij verplaatst zich eenvoudig in de ondernemer en heeft een sterk cijfermatig inzicht.

Robert

Robert is een echte ondernemer. Met zijn jarenlange ervaring in boekhouding, consultancy en software kijkt hij met een brede scope naar je onderneming. Hij floreert als hij samenwerkt met ondernemers die hun passie uitleven.

Leeftijd: 54
Fun fact: Robert is letterlijk en figuurlijk één van de grootste ondernemers die je ooit tegen zult komen. Niet alleen door zijn lengte van meer dan 2 meter, maar ook door zijn jarenlange ervaring.
Kracht: Hij mailt je 's-ochtends voordat jij op kantoor bent al met een top idee voor je business.

Tjitze

Supply chain management, beleidsadviseur, projectmanager, implementatie consultant, management consultant, business developer… is er iets waar Tjitze geen ervaring in heeft opgedaan? Hij heeft al veel projecten op poten gezet wat betreft procesverbetering en daar excelleert hij altijd in.

Leeftijd: 37
Fun fact: Stilzitten is iets wat Tjitze niet goed kan. Ook in zijn vrije tijd is hij altijd bezig. Is hij niet aan het klussen dan speelt hij gitaar of is hij aan het sporten.
Kracht: Tjitze neemt geen blad voor de mond, hij ziet binnen no-time waar de verbeterslagen liggen en duikt er direct bovenop.

We houden het hier even bij, want over onszelf praten kunnen we altijd later nog. Wij zijn vooral benieuwd naar jou! Stel jezelf gerust aan ons voor en nodig ons uit voor een kop koffie. Wij nemen iets lekkers mee!